Mõniste valla kodulehte enam ei uuendata

Tagasi

4.02.2017 jõustunud Vabariigi Valitsuse 31.01.2017 määruse nr 38 „Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ alusel tekkis 21. oktoobril 2017 uus omavalitsusüksus Rõuge vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.

Alates 1. veebruarist Mõniste valla kodulehte enam ei uuendata.

Piirkonna tegemistel saate silma peal hoida Rõuge valla kodulehel

Uudis lisatud: 01.02.18 / Eve Mändmaa, vallasekretär

Mõniste Vallavalitsus

Võru maakond, Mõniste vald, Mõniste küla, Tedre, 66002

Tel. 789 1231;

E-mail: vald@moniste.ee

© 2004 Mõniste Vallavalitsus

created by New Media Guru