Rõuge Vallavolikogu 2.11.2017 istungi kokkuvõte

Tagasi

Rõuge vallavanemaks valiti Mailis Koger.

Moodustati alljärgnevad volikogu alatised komisjonid:
revisjonikomisjon,
sotsiaal- ja tervishoiukomisjon,
majanduskomisjon,
hariduskomisjon,
arengu- ja ettevõtluskomisjon,
keskkonnakomisjon,
kultuuri- ja vabaajakomisjon,
külaelukomisjon,
korrakaitsekomisjon.

Ametist lahkunud Misso Vallavolikogu esimehele Aigar Paasile, Mõniste Vallavolikogu esimehele Tõnu Lindebergile, Rõuge Vallavolikogu esimehele Karel Saarnale ja Varstu Vallavolikogu esimehele Ale Sprengile otsustati maksta ühekordset hüvitist kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevale eelnenud kahe aasta vastava ametikoha kuu keskmise ametipalga, töötasu või hüvituse 12-kordses ulatuses alljärgnevalt:
Aigar Paasile 3007.73 eurot,
Tõnu Lindebergile 4425 eurot,
Karel Saarnale 8717.64 eurot,
Ale Sprengile 3637.50 eurot.

Uudis lisatud: 07.11.17 / Eve Mändmaa, vallasekretär

Mõniste Vallavalitsus

Võru maakond, Mõniste vald, Mõniste küla, Tedre, 66002

Tel. 789 1231;

E-mail: vald@moniste.ee

© 2004 Mõniste Vallavalitsus

created by New Media Guru