Mõniste Vallavolikogu istung toimub 16. augustil 2017

Tagasi

kell 8.15 vallamajas.

Päevakord:
1. Rõuge valla põhimääruse eelnõu esimene lugemine.
2. Mõniste Kooli arengukava aastateks 2017-2021.
3. Mõniste valla lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kinnitamine.
4. Enne haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist rahalise kohustuse võtmise heakskiitmine.
5. Lõunatipp oü kustutamine vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirjast.
6. Mõniste Vallavolikogu 29.06.2006 määruse nr 12 "Vallavara valitsemise kord" muutmine.
7. Vallavara võõrandamine avalikul enampakkumisel (Päkapiku kinnistu Karisöödi külas).
8. Vallavara võõrandamine avalikul enampakkumisel (korteriomand 1099941 Mõniste külas).
9. Vallavara võõrandamine avalikul enampakkumisel (Tedre ja Valla tee kinnistud Mõniste külas).
10. Vallavanem Katrin Roobi välislähetusse saatmine.
11. Vallavanem Katrin Roobi info.

Mõniste valla dokumendiregistris on avaldatud määruste eelnõud ja otsuste eelnõud.

Uudis lisatud: 11.08.17 / Eve Mändmaa, vallasekretär

Mõniste Vallavalitsus

Võru maakond, Mõniste vald, Mõniste küla, Tedre, 66002

Tel. 789 1231;

E-mail: vald@moniste.ee

© 2004 Mõniste Vallavalitsus

created by New Media Guru