Hajaasustuse programmi toetuse saajad 2017. aastal:

Tagasi

1. Toetuse saaja: Romet Pazuhanitš
Projekti nimetus: Pullihansi talu kaevu puhastus ja veesüsteemide rajamine.
Toetuse suurus: 1444,08 eurot.

2. Toetuse saaja: Kaimar Kasuk
Projekti nimetus: Ala, Saru küla, Mõniste vald, Võrumaa; kanalisatsioonisüsteemid.
Toetuse suurus: 2224,11 eurot.

3. Toetuse saaja: Helle Zilmer
Projekti nimetus: Härbali talu kaevu korrastamine.
Toetuse suurus: 540,03 eurot.

4. Toetuse saaja: Maimu Must
Projekti nimetus: Mõniste vald, Tursa küla, Liivamäe talu salvkaev ja veesüsteemid.
Toetuse suurus: 3045,5 eurot.

5. Toetuse saaja: Kaja Loorits
Projekti nimetus: Põldoja talu, Vastse-Roosa küla, Mõniste vald, Võrumaa- kinnistule puurkaevu rajamine.
Toetuse suurus: 4320,22 eurot.

6. Toetuse saaja: Urmas Uibo
Projekti nimetus: Püvemäe talu. Kaevu rekonstrueerimine.
Toetuse suurus: 406,69 eurot.

7. Toetuse saaja: Argo Vilberg
Projekti nimetus: Väike-Mikkoni puurkaevu rajamine.
Toetuse suurus: 4773,57 eurot.

8. Toetuse saaja: Eesi Ruven
Projekti nimetus: Jõekalda kinnistu septiku, imbväljaku rajamine.
Toetuse suurus: 2240 eurot.

9. Toetuse saaja: Aino Murula
Projekti nimetus: Kase üksuse kanalisatsioonisüsteemide rajamine.
Toetuse suurus: 1960,10 eurot.

10. Toetuse saaja: Pilvi Lüüs
Projekti nimetus: Võidu Mõniste küla Mõniste vald Võrumaa- kanalisatsioonisüsteem.
Toetuse suurus: 2216,11 eurot.

11. Toetuse saaja: Tõnu Lindeberg
Projekti nimetus: Mäe-Lustoja vee kvaliteedi parandamine.
Toetuse suurus: 1260,06 eurot.

12. Toetuse saaja: Maimu Pennula
Projekti nimetus: Vastse-Roosa küla Mõniste vald kanalisatsioonisüsteemide valdkond.
Toetuse suurus: 2220,00 eurot.


Uudis lisatud: 21.07.17 / Eve Mändmaa, vallasekretär

Mõniste Vallavalitsus

Võru maakond, Mõniste vald, Mõniste küla, Tedre, 66002

Tel. 789 1231;

E-mail: vald@moniste.ee

© 2004 Mõniste Vallavalitsus

created by New Media Guru