13. augustil kogutakse vallaelanikelt ohtlikke jäätmeid

Tagasi

Ohtlike jäätmete loetelu, mida on võimalik ära anda:

akud, patareid
vanad ravimid
olmekeemiajäätmed
taimemürgid
värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäätmed
vanaõli
õli- ja kütusefiltrid
ohtlike ainetega reostunud pakendid, materjalid
elavhõbedalambid
muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed

Vallaelanikud saavad loetletud jäätmed üle anda TASUTA!

Ohtlike jäätmete kogumist toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Mõniste Vallavalitsus.

Ohtlike jäätmete kogumisringi ajagraafik ja kogumisauto peatumiskohad:

09.00-10.30 Saru lauatehas
10.40-11 .10 Saru külas endise kauplusehoone juures
11.30-13.30 Mõniste ohtlike jäätmete punkti juures


Liisi Kurvits
Majandusspetsialist
tel 786 4725
liisi.kurvits@moniste.ee


Uudis lisatud: 17.07.17 / Eve Mändmaa, vallasekretär

Mõniste Vallavalitsus

Võru maakond, Mõniste vald, Mõniste küla, Tedre, 66002

Tel. 789 1231;

E-mail: vald@moniste.ee

© 2004 Mõniste Vallavalitsus

created by New Media Guru