Hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjon, eelistatud sihtrühm, valdkondade prioriteetsus

Tagasi

Vallavalitsus moodustas hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks viieliikmelise komisjoni järgmises koosseisus:
Katrin Roop – komisjoni esimees,
Tõnu Lindeberg – komisjoni liige,
Maiu Toom – komisjoni liige,
Sirje Koemets - komisjoni liige,
Liisi Kurvits– komisjoni liige.

Mõniste vallas on hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmaks leibkonnad, kuhu kuulub kuni 18-aastane isik.

Hajaasustuse programmi toetatavate valdkondade prioriteetsus määrati järgnevalt:
prioriteet nr 1 – veesüsteemid;
prioriteet nr 2 – kanalisatsioonisüsteemid;
prioriteet nr 3 – juurdepääsuteed;
prioriteet nr 4 – autonoomsed elektrisüsteemid.

Hajaasustuse programmi kontaktisikuks Mõniste Vallavalitsuses on majandusspetsialist Liisi Kurvits tel. 786 4725 e-post liisi.kurvits@moniste.ee


Uudis lisatud: 24.04.17 / Eve Mändmaa, vallasekretär

Mõniste Vallavalitsus

Võru maakond, Mõniste vald, Mõniste küla, Tedre, 66002

Tel. 789 1231;

E-mail: vald@moniste.ee

© 2004 Mõniste Vallavalitsus

created by New Media Guru