Mõniste Vallavolikogu 6.04.2017 istungi kokkuvõte

Tagasi

Volikogu istungil otsustati:

Eluruumi tagamise teenuse korraldamiseks määrati sotsiaaleluruumid.
Praegu asuvad sotsiaaleluruumid Mõniste külas Mõniste valla sotsiaal- ja tervishoiukeskuse hoone 3. korrusel. Nendele lisaks määrati sotsiaaleluruumiks Saru külas Mesitaru kinnistul asuv Mõniste vallale kuuluv eluruum nr 8.

Mõniste Vallavolikogu 27.detsembri 2002 otsusega nr 90 kinnitatud vaba põllumajandus- ja metsamaa erastajate nimekirjast otsustati kustutada maatüki nr 41 erastamist taotlev füüsilisest isikust ettevõtja Arnold–Julius Tiits, kes loobus maatüki nr 41 erastamisest.

Kinnitati vallavanem Katrin Roobi puhkuse ajakava.

MTÜ Tule Maale juhatuse liige Triinu Tiks tegi volikogu istungil ettekande mittetulundusühingu edasisest tegevuskavast. Mittetulundusühingu tegevusse on kaasatud kokku 15 liiget viiest liituvast omavalitsusest.


Uudis lisatud: 10.04.17 / Eve Mändmaa, vallasekretär

Mõniste Vallavalitsus

Võru maakond, Mõniste vald, Mõniste küla, Tedre, 66002

Tel. 789 1231;

E-mail: vald@moniste.ee

© 2004 Mõniste Vallavalitsus

created by New Media Guru