Liikluse piiramine kohalikel teedel

Tagasi

Mõniste valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel kehtestatakse alates 24.03.2017 liikluspiirang mootorsõidukile, mille registrimass on üle 8 tonni. Vastavad keelumärgid 313a (Veoauto sõidu keeld. Sõita ei tohi C-kategooria sõiduki, traktori ega liikurmasinaga) on paigaldatud alljärgnevatele teedele:

Tiitsa – Sinesaare tee nr 4930061
Tikuti tee nr 4930008
Mõniste – Luhtu tee nr 4930003
Ura – Sarapuu tee nr 4930060.

Nimetatud teedel võib vajaduse tekkimisel üle 8 tonni registrimassiga mootorsõidukitega liigelda vallavalitsuse loal. Liikluskeelu alase loa taotlus esitatakse vallavalitsusele vastavalt Majandus- ja taristuministri 05.01.2015 määrusele nr 1 „Liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelu alasse loa taotlemise ja loa väljastamise korrale.“

AS Eesti Keskkonnateenused jäätmeveokite puhul rakendatakse erisust, mille puhul ei ole liikluskeelu alase loa taotlemine vajalik.

Uudis lisatud: 23.03.17 / Eve Mändmaa, vallasekretär

Mõniste Vallavalitsus

Võru maakond, Mõniste vald, Mõniste küla, Tedre, 66002

Tel. 789 1231;

E-mail: vald@moniste.ee

© 2004 Mõniste Vallavalitsus

created by New Media Guru