1  2  3  >>  Leitud: 24 tulemit  Kuvab: 1-10 tulemit 
 

Lingid

Kirjeldus

AS Eesti Keskkonnateenused Mõniste vallas korraldab segaolmejäätmete vedu AS Eesti Keskkonnateenused

AS Võru Vesi Mõniste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga hõlmatud aladel on vee-ettevõtjaks aktsiaselts Võru Vesi.

Avalik teave. Dokumendiregister Mõniste valla dokumendiregister (dokumendid, kirjad) ja kodanikuportaali kaudu pakutavad e-teenused

Hanked - Riigihangete register Riigihangete seaduses sätestatud juhul avaldatakse Mõniste Vallavalitsuse korraldatavad hanked riigihangete registris. Riigihangete registri vahendusel saavad hankijad hankeid avaldada ja pakkujad nendel osaleda.


Hargla kirik EELK Hargla kogudus on põline maakogudus. Hargla kirikus käivad peale Hargla küla elanike inimesed kaugematest paikadest, nagu Taheva, Laanemetsa, Mõniste, Saru. Mõned korrad aastas peetakse jumalateenistust ka Mõniste Rahvamajas Kuutsil.

Hüti Konverentsitalu Hüti Konverentsitalu on puhkamisele, õppimisele ja enesearendamisele keskendunud ettevõtmine Võrumaa lõunanurgas - Mõniste vallas.

Infoleht MEHKAMAA internetis Mõniste valla infoleht MEHKAMAA internetis. Infolehte antakse välja alates septembrist 2006 üks kord kuus.

kotus.ee Taheva, Karula ja Mõniste valla tegemisi, ettevõtteid ja vabaühendusi tutvustav koduleht.

Linnart OÜ Saru külas tegutseva Linnart OÜ tegevusalaks on maastikuarhitektuur. Teenusteks on detailplaneeringute, haljastus- ja kujundusprojektide koostamine ning dendroloogiliste hinnangute tegemine.

Läätsamäe talu Tundu külas asuv Läätsamäe talu on mahetootja. Toodanguks teravili, ristik, kartul, köögivili. Pakutakse ka telkimisvõimalust. Vaidva jõe kaldal on kilesaun, võrkpalliplats, grillimiskoht, tantsuplats (olemas elekter valgustuse ja helitehnika jaoks)

Lingid

Kirjeldus

Mõniste Vallavalitsus

Võru maakond, Mõniste vald, Mõniste küla, Tedre, 66002

Tel. 789 1231;

E-mail: vald@moniste.ee

© 2004 Mõniste Vallavalitsus

created by New Media Guru