1  Leitud: 19 tulemit  Kuvab: 1-19 tulemit 
 
 Dokumendi nimetus  Kuupäev
Mõniste valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm - oktoober 2007 31.03.09
MÕNISTE VALLA ÜLDPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM - mai 2008 31.03.09
Mõniste valla üldplaneeringu keskkonnamõju hindamise programmi avaliku arutelu protokoll 14.12.2007 31.03.09
MÕNISTE VALLA ÜLDPLANEERINGU LÄHTEÜLESANNE 2007 a 31.03.09
KOKKUVÕTE MÕNISTE VALLA ÜLDPLANEERINGU KÜSITLUSEST 2007.a 31.03.09
KOKKUVÕTE MÕNISTE VALLA ÜLDPLANEERINGU KÜSITLUSEST ETTEVÕTJATELE 2007.a 31.03.09
Mõniste valla üldplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine 20.10.10
Seletuskirja lisa 5 - Mõniste valla kohalikud maanteed ja riigimaanteed 17.05.11
MÕNISTE VALLA ÜLDPLANEERING KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANNE JA ÜLDPLANEERINGU PROTSESS 17.05.11
Piiranguvööndite kaart 17.05.11
Mõniste valla üldplaneeringu kehtestamine 17.05.11
Seletuskirja lisa 4 - Veekogud Mõniste vallas 17.05.11
Seletuskirja lisa 3 - Põhjaveehaarded Mõniste vallas 17.05.11
Seletuskirja lisa 2 - Kaitstavad loodusobjektid Mõniste vallas 17.05.11
Seletuskirja lisa 1 - Kalda kasutamise kitsendused 17.05.11
Seletuskirja lisa 6 - Riiklikus registris olevad maardlad Mõniste vallas 17.05.11
Kaart - maakasutuse juhtfunktsioonid ja tehniline infrastruktuur 17.05.11
MÕNISTE VALLA ÜLDPLANEERINGU SELETUSKIRI 17.05.11
Võru maavanema korraldus maakonnaplaneeringu muutmise kohta 22.06.11
 Dokumendi nimetus  Kuupäev

Mõniste Vallavalitsus

Võru maakond, Mõniste vald, Mõniste küla, Tedre, 66002

Tel. 789 1231;

E-mail: vald@moniste.ee

© 2004 Mõniste Vallavalitsus

created by New Media Guru