MTÜ Mõniste Maanaiste Selts
Aadress: Mõniste küla, Võru maakond, 66002
Seltsi esimees: Maimu Pennula
Telefon: 789 1208
Eesmärgid: külaelu edendamine, kultuuri ja traditsioonide säilitamine, tervise- ja kodukultuuri edendamine, vaba aja veetmise korraldamine.

Mõniste Maanaiste Selts

  
MTÜ Motoklubi WILDHOGS MC
Aadress: Tiitsa küla, Mõniste vald, Võru maakond 66011
President: Jürgen Roop
Telefonid: Ülo Roop - 56228982
Kodulehekülg: http://www.wildhogsmc.ee 
Facebookis: https://www.facebook.com/groups/seapesa/
E-post: Wildhogsmc@live.com 
Eesmärgid: motokultuuri edendamine ja propageerimine Mõniste valla ja naabervaldade noorte seas, vaba aja veetmise võimaluste loomine (väljasõidud, sõprusõhtud, motomatkad), liikluskasvatus, tehniliste oskuste arendamine, EMP-i korraldamine, klubihoonestuse korrastamine, Mõniste valla vaatamisväärsuste tutvustamine. 
  
Kivioja seltsing
Aadress: Tundu küla, Võru maakond, 66016
Telefon: 789 1211 Eda Tuvikene
E-post: edatuvikene@hot.ee 
Eesmärgid: Tundu küla ühise elukeskkonna arendamine, elanike aktiviseerimine, ühisürituste korraldamine.

 

MTÜ Ääremaa Noored
Aadress: Mõniste küla, Võru maakond, 66002
Juhatuse liikmed: Merike Ruven, Merili Hass, Meelis Luts
Merike Ruven, Tel. 5199 0508, e-post: merike.ruven@mail.ee 
Projektijuht Ave Maileht, Tel. 5341 0470, e-post: a5m@hot.ee 
Eesmärgid: mitmekesistada Mõniste küla elanike, eeskätt laste ja noorte võimalusi vaba aja veetmiseks; piirkonna elanikele, sealhulgas noortele, tingimuste loomine tegutsemaks vaba tahte alusel väljaspool perekonda, õppekava ja tööd oma vaimse ja füüsilise arengu soodustamiseks; samuti piirkonna looduse, kultuuripärandi ja arenguvõimaluste tundmaõppimine, keskkonna- ja loodusekaitse probleemidega tegelemine, keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine, säästliku ja tervisliku eluviisi propageerimine, harrastustegevuse ja kultuurielu elavdamine ning mitmekesistamine, elanike ühiskondliku aktiivsuse tõstmine.

MTÜ Ääremaa Noored

  

MTÜ Vastse-Roosa Külaselts
Aadress: Vastse-Roosa küla, Võru maakond, 66013
Juhatuse liige: Ave Maileht
Telefon: 53 410 470
E-mail: ave.maileht@gmail.com 
Kodulehekülg: http://kylaselts.kuusit.ee/
Eesmärgid: külaelu, kohaliku elulaadi, kultuurielu, hariduse, tervisespordi, loodushoiu ja keskkonnasäästliku eluviisi säilitamine, arendamine, tutvustamine ning küla infrastruktuuri arendamine.
  

Mõniste valla külaelu arengukava 2009 – 2015.
 

Mõniste Vallavalitsus

Võru maakond, Mõniste vald, Mõniste küla, Tedre, 66002

Tel. 789 1231;

E-mail: vald@moniste.ee

© 2004 Mõniste Vallavalitsus

created by New Media Guru