Administratiivne kuuluvus: Võru maakond, Eesti Vabariik 
  
Mõniste vald: 17634 ha (haldusüksuse pindala on arvutatud 31. detsember 2014.a. katastrisse kantud haldusüksuse piiriandmete alusel).
  
Piirinaabrid: Valga maakonna Taheva ja Karula vald, Võru maakonna Antsla ja Varstu vald, Läti Vabariik
  
Elanike arv: 1.01.2017. a seisuga elab Mõniste vallas 450 meest ja 404 naist, kokku 854 inimest.
 
Valla keskus: Mõniste küla, Võru maakond E-post: vald@moniste.ee

Telefon: 789 1231
 
Sümboolika:

  

Vapp

Rohelisel kilbil tagajalgadel seisev otsevaatav, löögivalmis mõõgaga hõbedane hunt

Lipp

Valla lipp on ruudukujuline vapilipp. Lipu normaalmõõtmed on 105 x 105 cm

  

Mõniste valla omapära määratleb ära piiriäärne asukoht ja kaugus suurematest keskustest - Võrust ja Valgast 45 kilomeetrit. Mõniste vallas asub Eestimaa lõunatipp.
 
Mõniste valla loodusliku ilme kujundavad eelkõige metsad ja jõed. Valla pindala on 17634 ha, millest 57% moodustab mets. Valda läbivad kokku viis jõge: Mustjõgi, Peetri jõgi, Vaidva jõgi, Ahelo jõgi, Peeli jõgi. Vallas on kolm paisjärve: Mõniste külas, Vastse-Roosa külas ja Veskijärv Saru külas ning ainult üks looduslik järv- Ubajärv.
  
Suuremad külad Mõniste vallas on Saru, Mõniste ja Kuutsi. Ajalooliselt on Kuutsi küla välja kujunenud haridus- ja kultuurikeskusena, kus asuvad lasteaed-põhikool, rahvamaja ja muuseum. Vallavalitsus, raamatukogu, arstipunkt ja hooldekodu paiknevad Mõnistes. 

  

  

Mõniste Vallavalitsus

Võru maakond, Mõniste vald, Mõniste küla, Tedre, 66002

Tel. 789 1231;

E-mail: vald@moniste.ee

© 2004 Mõniste Vallavalitsus

created by New Media Guru